Skalica

Daň za psa

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. Pre uplatnenie úľavy pre držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom je potrebné predložiť preukaz FO s ŤZP alebo FO s ŤZP so sprievodcom a rozhodnutie o priznaní preukazu FO s ŤZP alebo FO s ŤZP so sprievodcom.

  • vybavuje: Eva Masaryková, Jana Lorencová
  • adresa: Mestský úrad, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
  • č. dverí: 226
  • tel: +421346903226
  • email: masarykova.eva@mesto.skalica.sk, lorencova.jana@mesto.skalica.sk

Sadzba:

  • pes chovaný v rodinných domoch  8,00€ / 1 pes / 1 kalendárny rok
  • pes chovaný v bytovom dome  40,00€ / 1 pes / 1 kalendárny rok

Súvisiace predpisy:

Dátum vloženia: 17. 3. 2016 12:39
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 12. 2019 8:03

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple