Menu

Skalica

Daň za psa

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej

 • vybavuje: Ing. Andrea Kadlečíková, Jana Lorencová
 • adresa: Mestský úrad, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
 • č. dverí: 226
 • tel: +421346903226
 • email: kadlecikova.andrea@mesto.skalica.sk, lorencova.jana@mesto.skalica.sk

Sadzba:

 • pes chovaný v rodinných domoch  10,00€ / 1 pes / 1 kalendárny rok
 • pes chovaný v bytovom dome  45,00€ / 1 pes / 1 kalendárny rok

Súvisiace predpisy:

Dátum vloženia: 17. 3. 2016 12:39

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00