Menu

Skalica

GISPLAN

Nový geografický informačný systém mesta Skalica

Geografický informačný systém mesta Skalica - GISPLAN
Mesto Skalica sprístupnilo nový geografický informačný systém GISPLAN, ktorý poskytuje občanom  informácie prostredníctvom digitálnych máp. Cieľom zavedenia systému je zlepšenie možností zverejňovania informácií, zefektívni komunikáciu s občanmi a zároveň zvýši ich angažovanosť pri riešení miestnych problémov. Systém zabezpečuje prístup ku kompletnej digitálnej katastrálnej mape, adresným bodom, územnému plánu a ortofotomape. Občania môžu v systéme už teraz jednoducho a rýchlo vyhľadávať pomocou leteckej snímky, identifikovať pozemky alebo merať vzdialenosti a plochy priamo v mape. Z mapy je tiež možné získavať presné súradnice GPS. Prepojenie na Street View umožňuje užívateľovi v okolí ciest okamžitý náhľad do reálneho prostredia. Novinkou v systéme je aktuálny územný plán s možnosťou zobrazenia druhu a spôsob využívania pozemku. Prioritou pre ďalší rozvoj aplikácie GISPLAN je implementácia dostupných technických máp, pasportu zelene a dopravy.

Práca so systémom GISPLAN nevyžaduje žiadne odborné znalosti práce s počítačom. Systém nie je potrebné inštalovať nakoľko je dostupný on-line. Odborným partnerom mesta v rámci prevádzky systému GISPLAN je spoločnosť T- MAPY Slovensko, ktorá sa špecializuje na geografické informačné systémy.

Aplikácia je dostupná na: https://mu-skalica.gisplan.sk/

GISPLAN

Dátum vloženia: 15. 11. 2022 11:24

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00