Menu

Skalica

Poskytovanie opatrovateľskej služby

Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorej stupeň odkázanosti je najmenej II. Odkázanosť na pomoc inej osoby a odkázanosť na sociálne služby posudzuje posudkový lekár na základe zdravotnej dokumentácie.

 •  vybavuje: Mgr. Michaela Havelková
 •  adresa: Kráľovská 9, 909 01 Skalica
 •  tel: +421346903601
 •  email: havelkova.michaela@mesto.skalica.sk
Z uvedeného vyplýva, že občan musí postupovať nasledovne:
 • na mestskom úrade si podá žiadosť o posúdenie odkázanosti, spolu s ňou predloží lekársky nález,
 • ak sú splnené kritériá pre poskytnutie opatrovateľskej služby, občan si taktiež na mestskom úrade podáva žiadosť o uzatvorenie zmluvy.
 
 
Dátum vloženia: 15. 3. 2016 10:38

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00