Menu

Skalica

Umiestnenie do zariadenia pre seniorov

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, je odkázaná na pomoc inej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie tejto služby potrebuje z iných vážnych dôvodov.

 •  vybavuje: Mgr. Michaela Havelková
 •  adresa: Kráľovská 9, 909 01 Skalica
 •  č. dverí: 318
 •  tel: +421346903601
 •  email: havelkova.michaela@mesto.skalica.sk

Občan postupuje nasledovne:     

 • na mestskom úrade si podá žiadosť o posúdenie odkázanosti, spolu s ňou predloží lekársky nález,     
 • ak sú splnené kritériá pre poskytnutie služby v zariadení pre seniorov, občan si podáva žiadosť o uzatvorenie zmluvy do konkrétneho zariadenia pre seniorov.

Lekársky nález
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Dátum vloženia: 15. 3. 2016 10:42

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00