Menu

Skalica

Zabezpečenie sociálnej služby

Mesto Skalica, v zmysle § 8 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách, v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu, a právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Z uvedeného zákona vyplýva, že ak má fyzická osoba vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a požiada o zabezpečenie tejto služby mesto, mesto v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečí poskytovanie sociálnej služby podľa poradia na základe vopred určených a zverejnených podrobností vedenia tohto poradia, ak nejde o bezodkladné zabezpečenie sociálnej služby. Ak fyzická osoba uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby priamo s poskytovateľom sociálnej služby je povinnosť mesta zabezpečiť sociálnu službu SPLNENÁ.  

 

V zmysle §8 ods.4 vyššie uvedeného zákona mesto zabezpečuje vo svojej pôsobnosti sociálnu službu v:

- zariadení pre seniorov

- zariadení opatrovateľskej služby

- dennom stacionári

- opatrovateľskú službu

  

V prípade, že fyzická osoba nemá vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu je potrebné najprv zaslať „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

 •  vybavuje: Mgr. Michaela Havelková
 •  adresa: Kráľovská 9, 909 01 Skalica
 •  tel: +421 34 6903601
 •  email: havelkova.michaela@mesto.skalica.sk

 

Podmienky, ak má fyzická osoba záujem o zabezpečenie sociálnej služby:

Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby

Podrobnosti vedenia poradia doručených žiadostí o zabezpečenie sociálnej služby
 

Podmienky, ak má fyzická osoba záujem o zabezpečenie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa s finančnou podporou z verejných prostriedkov mesta:

Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby s finančnou podporou

Podrobnosti vedenia poradia doručených žiadostí o zabezpečenie sociálnej služby s finančnou podporou z verejných prostriedkov

Prílohy

Podrobnosti vedenia poradia doručených žiadostí.pdf

Podrobnosti vedenia poradia doručených žiadostí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 257,62 kB

Podrobnosti vedenia poradia doručených žiadostí.pdf

Podrobnosti vedenia poradia doručených žiadostí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 257,62 kB

Žiadosť o zabezpecenie poskytovania SS.pdf

Žiadosť o zabezpecenie poskytovania SS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 295,42 kB

Žiadosť o zabezpecenie poskytovania SS s fin podporou.pdf

Žiadosť o zabezpecenie poskytovania SS s fin podporou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 296,48 kB

Podrobnosti vedenia poradia doručených žiadostí o ss s financnou podporou.pdf

Podrobnosti vedenia poradia doručených žiadostí o ss s financnou podporou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 258,99 kB

Žiadosť o zabezpecenie poskytovania SS s fin podporou.pdf

Žiadosť o zabezpecenie poskytovania SS s fin podporou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 296,48 kB

Žiadosť o zabezpecenie poskytovania SS s fin podporou.pdf

Žiadosť o zabezpecenie poskytovania SS s fin podporou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 296,48 kB

Žiadosť o zabezpecenie poskytovania SS.pdf

Žiadosť o zabezpecenie poskytovania SS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 295,42 kB

Podrobnosti vedenia poradia doručených žiadostí o ss s financnou podporou.pdf

Podrobnosti vedenia poradia doručených žiadostí o ss s financnou podporou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 260,14 kB

Podrobnosti vedenia poradia doručených žiadostí o ss s financnou podporou.pdf

Podrobnosti vedenia poradia doručených žiadostí o ss s financnou podporou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 260,14 kB
Dátum vloženia: 25. 2. 2022 10:55

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00