Menu

Skalica

Preventívne aktivity

Preventívne aktivity

Beseda s príslušníkmi Mestskej polície Skalica 1

Beseda s príslušníkmi Mestskej polície Skalica

Dátum: 19. 4. 2023

Príslušníci Mestskej polície Skalica v rámci svojich preventívnych aktivít realizovali dňa 26.01.2023 prednášku spojenú s prezentáciou v Strednej odbornej škole strojníckej v Skalici.

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých 1

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

Dátum: 19. 4. 2023

Dňa 30.01.2023 príslušník Mestskej polície v Skalici v rámci preventívnej služobnej činnosti zrealizoval v Súkromnej základnej škole, Gorkého 4, Skalica prednášku

Príslušníci Mestskej polície Skalica na gymnáziu

Príslušníci Mestskej polície Skalica na gymnáziu

Dátum: 12. 4. 2023

Mestská polícia Skalica v rámci vykonávanej prevencie zrealizovala dňa 04.04.2023 prednášku spojenú s prezentáciou na Gymnáziu F.V. Sasinka v Skalici.

Európsky týždeň mobility

Európsky týždeň mobility

Dátum: 14. 11. 2022

Dňa 20.09.2022 v rámci Európskeho týždňa mobility navštívili príslušníci MsP Skalica detičky z Materských škôl Skalica, konkrétne pracoviská Pri potoku a Hurbanova.

Policajti MsP sa vzdelávali 1

Policajti MsP sa vzdelávali

Dátum: 7. 9. 2022

Vo štvrtok 7. apríla 2022 príslušníci MsP Skalica absolvovali vzdelávaciu aktivitu s názvom „Taktika služobných zákrokov“.

Bezpečne doma i na cestách pre našich seniorov 1

Bezpečne doma i na cestách pre našich seniorov

Dátum: 7. 9. 2022

Mestská polícia Skalica dňa 17. júna 2022 v rámci III. ročníka „Mini univerzity tretieho veku“ uskutočnila v Zariadení pre seniorov prednášku s besedou pod názvom „Bezpečne doma i na cestách pre našich seniorov“.

Návšteva predškolákov MŠ Skalica 1

Návšteva predškolákov MŠ Skalica

Dátum: 7. 9. 2022

Vo štvrtok 23. júna 2022 navštívili Mestskú políciu Skalica deti z Materskej školy Skalica, pracovisko Hviezdoslavova.

Dopravná výchova na Baťáku 1

Dopravná výchova na Baťáku

Dátum: 7. 9. 2022

V nedeľu 1. mája v Prístave Skalica na Baťovom kanáli v rámci otvorenia „Plavebnej sezóny 2022“ pripravili príslušníci MsP Skalica pre deti predškolského a mladšieho školského veku „Praktickú dopravnú výchovu“.

Prázdninové školenie prvej pomoci 1

Prázdninové školenie prvej pomoci

Dátum: 7. 9. 2022

Dňa 1. júla 2022 príslušníci MsP Skalica absolvovali vzdelávaciu aktivitu s názvom „Prvá pomoc pri úrazoch detí“.

Deti z letného tábora CVČ Skalica na MsP 1

Deti z letného tábora CVČ Skalica na MsP

Dátum: 7. 9. 2022

Vo štvrtok 11. júla 2022  navštívilo 24 detí  „Letného tábora Centra voľného času Skalica“ mestskú políciu.

PREVENTÍVNA AKTIVITA MsP V JEDNOTE DôCHODCOV 1

PREVENTÍVNA AKTIVITA MsP V JEDNOTE DôCHODCOV

Dátum: 8. 7. 2021

Dňa 22.06.2021 od 14.00 uskutočnili príslušníci prednášku seniorom zo Skalice, združeným v Jednote dôchodcov.

PREDNÁŠKA NA III. ZŠ 1

PREDNÁŠKA NA ZŠ STRÁŽNICKÁ

Dátum: 13. 11. 2019

Mestská polícia Skalica v rámci preventívnych aktivít zameraných na mládež dňa 11.11.2019 v 8.A triede zrealizovala prednášku na tému „Drogové závislosti, ich trestnoprávny, zdravotný a sociálny dopad na človeka“.

Európsky týždeň mobility 1

Európsky týždeň mobility

Dátum: 16. 10. 2019

V dňoch 16.10., 17.10. a 18.10.2019 v rámci Európskeho týždňa mobility prišli príslušníci MsP Skalica do Materskej školy Skalica, elokované pracoviská Pod kalváriou, Hviezdoslavova a L. Svobodu, aby v rámci priebežne vykonávaných preventívnych aktivít vhodnou formou zoznámili školáčikov so základnými pravidlami cestnej premávky.

Bezpečne s Hviezdičkou 1

Bezpečne s Hviezdičkou

Dátum: 16. 10. 2019

Mestská polícia Skalica v rámci svojej plánovanej preventívnej činnosti dňa 25.06.2019 navštívila Materskú školu Skalica, elokované pracovisko Hviezdoslavova.

DEŇ DETÍ

DEŇ DETÍ

Dátum: 12. 6. 2019

Ku „Dňu detí“ organizovaného Mestom Skalica i v tomto roku prispeli dopravnou výchovou príslušníci Mestskej polície Skalica. Na parkovisku pri Františkánskej záhrade si deti predškolského a mladšieho školského veku na pripravenej trati už tradične vyskúšali praktickú jazdu na bicykloch a šliapacích motokárach.

PREDNÁŠKA NA GYMNÁZIU 1

PREDNÁŠKA NA GYMNÁZIU

Dátum: 25. 3. 2019

Mestská polícia Skalica i v mesiaci marec pokračovala v preventívnych aktivitách zameraných na našu mládež. Dňa 21.03.2019 bola v triede tercia Gymnázia F.V. Sasinka zrealizovaná prednáška formou prezentácie na tému „Mládež a zákon“. Prednáška bola zameraná na možné trestno-právne a spoločenské následky protiprávneho konania mladistvých s ktorým sa môžeme bežne stretnúť. Študenti na záver prednášajúcemu so záujmom kládli otázky, aby si upresnili získané poznatky.

PREDNÁŠKY U STROJÁROV 1

PREDNÁŠKY U STROJÁROV

Dátum: 20. 3. 2019

Mestská polícia Skalica v rámci preventívnych aktivít realizovala v dňoch 14.02.2019 a 21.02.2019 na Strednej odbornej škole strojníckej prednášky formou prezentácie a diskusie na tému „Mládež a zákon“. Cieľom prednášky bolo upozorniť na možné trestno-právne a spoločenské následky protiprávneho konania mladistvých.

KOLOBEŽKIÁDA – ŽIVÁ REŤAZ 1

KOLOBEŽKIÁDA – ŽIVÁ REŤAZ

Dátum: 19. 9. 2018

V utorok, 18.9.2018, deti z Hviezdičky privítali medzi sebou zamestnancov Mestskej Polície v Skalici s prednáškou o potrebe dodržiavania pravidiel v cestnej premávke z pozície chodca i účastníka, v prípade detí cyklistu.

KURZ PRVEJ POMOCI

KURZ PRVEJ POMOCI

Dátum: 12. 9. 2018

Dňa 7.9.2018 príslušníci MsP Skalica absolvovali odborné školenie - Kurz prvej pomoci. Kurz sa skladal z dvoch častí – teoretickej časti a následne praktickej časti. Policajti si mali možnosť vyskúšať a zopakovať poskytovanie prvej pomoci na figurínach ako i na svojich kolegoch. Príslušníci MsP sú veľmi často ako prví na mieste udalosti, snažia sa o to, aby boli pripravení a v prípade potreby podali aj odbornú pomoc.
Kurz prvej pomoci podľa vyhlášky č. 28/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov odborne viedla zástupkyňa SZŠ Skalica Mgr. Alena Kučerová.

DOPRAVNÁ VÝCHOVA – CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

DOPRAVNÁ VÝCHOVA – CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Dátum: 19. 7. 2018

Dňa 17.07.2018 príslušníci Mestskej polície Skalica zorganizovali pre 26 detí z Centra voľného času praktickú dopravnú výchovu. Na dopravnom ihrisku pripravili trať, kde boli umiestnené základné dopravné značky ako „Daj prednosť v jazde“, „Zákaz odbočenia vľavo – vpravo“, „Hlavná cesta“, „Priechod pre chodcov a iné.

Zelený dom na Baťáku 1

Zelený dom na Baťáku

Dátum: 26. 6. 2018

V piatok 22. júna v Prístave Skalica na Baťovom kanáli pripravili Domov sociálnych služieb Zelený dom a občianske združenie Svetlo a nádej zábavno-športové podujatie pre klientov zariadení sociálnych služieb Trnavského kraja.

Medzinárodný deň detí  DOPRAVNÁ VÝCHOVA MsP SKALICA

Medzinárodný deň detí DOPRAVNÁ VÝCHOVA MsP SKALICA

Dátum: 12. 6. 2018

Dopravná výchova MsP Skalica

Mestskí policajti v Hviezdičke 1

Mestskí policajti v Hviezdičke

Dátum: 9. 5. 2018

Policajti MsP i v tomto roku  v rámci projektu „112 – naša kamarátka“, navštívili deti Materskej školy Skalica - Hviezdoslavova. V rámci prezentácie svojej činnosti príslušníci Mestskej polície Skalica ukázali deťom rôzne služobné pomôcky a zariadenia, ktoré využívajú pri výkone svojej profesie.

DOPRAVNÁ VÝCHOVA MsP SKALICA CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

DOPRAVNÁ VÝCHOVA MsP SKALICA CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Dátum: 7. 3. 2018

Mestská polícia Skalica i v roku 2018 pokračuje vo svojej preventívnej činnosti zameranej na školákov prvého stupňa.

Európsky týždeň mobility 2017

Európsky týždeň mobility 2017

Dátum: 29. 9. 2017

Mestská polícia Skalica pokračovala vo svojej preventívnej činnosti i v „Európskom týždni mobility 2017“. Policajti navštívili tri pracoviská Materskej školy Skalica.

Dopravná výchova - Prímestský tábor Lienka 2017 1

Dopravná výchova - Prímestský tábor Lienka 2017

Dátum: 29. 9. 2017

Dňa 17.8.2017 Mestská polícia Skalica v rámci svojej preventívnej činnosti pre 14 detí navštevujúcich počas letných prázdnin prímestský tábor „Lienka“ pripravila prezentáciu s názvom „Dopravná výchova“.

Deň detí 2017 1

Deň detí 2017

Dátum: 15. 6. 2017

Príslušníci Mestskej polície Skalica v rámci „Dňa detí“ organizovaného Mestom Skalica a spoločnosťou MIC s.r.o., pripravili i v tomto roku pre naše deti dopravnú výchovu.

Bezpečnosť doma i na ceste pre našich seniorov 1

Bezpečnosť doma i na ceste pre našich seniorov

Dátum: 27. 4. 2017

Vo štvrtok 27. apríla sa v spoločenskej miestnosti Štíbora – Mestské centrum sociálnych služieb uskutočnila prednáška s príslušníkmi Mestskej polície v Skalici, ktorí so seniormi diskutovali na aktuálne témy o bezpečnosti či už doma, alebo na cestách.

Prezentácia práce príslušníkov MsP Skalica - Materská škola Slniečko 1

Prezentácia práce príslušníkov MsP Skalica - Materská škola Slniečko

Dátum: 25. 4. 2017

Mestská polícia Skalica v rámci svojej preventívnej činnosti dňa 24.04.2017 pripravila pre deti materskej školy Slniečko prezentáciu policajnej práce, v rámci ktorej bola deťom vysvetlená úloha mestskej polície v rámci bezpečnosti  mesta. Akcia sa uskutočnila v parku na ulici Pod kalváriou, kde si deti mohli prezrieť policajnú techniku a pomôcky používané príslušníkmi mestskej polície.

Bezpečne doma i na cestách pre našich seniorov 1

Bezpečne doma i na cestách pre našich seniorov

Dátum: 20. 4. 2017

2. marca 2017 sa v Zariadení pre seniorov uskutočnilo podujatie, ktoré pod názvom „Bezpečne doma i na cestách pre našich seniorov“ pripravila Mestská polícia Skalica v spolupráci s odborom kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru.

Dopravná výchova MsP Skalica - centrum voľného času 1

Dopravná výchova MsP Skalica - centrum voľného času

Dátum: 21. 2. 2017

Mestská polícia Skalica v rámci svojej preventívnej činnosti dňa 21.02.2017 pripravila pre 25 detí navštevujúcich počas jarných prázdnin Centrum voľného času Skalica prednášku formou prezentácie názvom „Dopravná výchova“. Cieľom bolo zdôrazniť dôležitosť dodržiavania pravidiel cestnej premávky a posilniť bezpečné správanie sa detí na cestných komunikáciách.

Dopravná výchova MsP Skalica 3

Dopravná výchova MsP Skalica

Dátum: 10. 6. 2016

Medzinárodný deň detí 4.6. 2016

Bezpečne doma i na cestách pre našich seniorov 1

Bezpečne doma i na cestách pre našich seniorov

Dátum: 3. 5. 2016

Čo robiť, aby sme sa nestali obeťou trestného činu?
Čo robiť keď zistíte, že Vás navštívil zlodej?
Ako sa vyhnúť podomovým obchodníkom?

Deň bezpečnosti v Slniečku 1

Deň bezpečnosti v Slniečku

Dátum: 15. 4. 2016

Dňa 12.4.2016 sa Mestská polícia Skalica zúčastnila projektu „Deň bezpečnosti v Slniečku“, v rámci ktorej príslušníci MsP predstavili deťom materskej školy policajnú prácu a tiež techniku používanú pri výkone svojej služby. Ďalej deťom v rámci prezentácie policajti vysvetlili význam základných dopravných značiek, s ktorými sa môžu každodenne stretnúť.

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00