Menu

Skalica

Príslušníci Mestskej polície Skalica na gymnáziu

Príslušníci Mestskej polície Skalica na gymnáziu

Mestská polícia Skalica v rámci vykonávanej prevencie zrealizovala dňa 04.04.2023 prednášku spojenú s prezentáciou na Gymnáziu F.V. Sasinka v Skalici.

Prezentácia a následná beseda bola zameraná na tému „Počítačová kriminalita a kyberšikana. Dvoch prednášok sa zúčastnili študenti tried prima, sekunda, tercia a kvarta. Príslušník mestskej polície upozornil na trestnoprávne dôsledky  neoprávneného prístupu a zásahu do počítačových systémov, ako i následky vykonávania nezákonného cyberstalkingu a happy slappingu. Pozornosť poslucháčov bola upriamená na  nebezpečenstvo ľahostajnosti a nevšímavosti k šikanovaniu a kyberšikanovaniu v našom okolí. Na záver študenti živo a so záujmom diskutovali s prednášajúcim, zaujímali sa o prácu príslušníkov mestskej polície, pýtali sa na skúsenosti pri práci v teréne. Študenti gymnázia príjemne prekvapili svojou pozornosťou a záujmom o danú tému počas obidvoch neformálnych besied.

Dátum vloženia: 12. 4. 2023 10:11
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 4. 2023 10:12

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00