Skalica

Pamiatková zóna mesta Skalica

Zámerom projektu s názvom „Pamiatková zóna mesta Skalica“ bola prezentácia kultúrnych a pamiatkových hodnôt a priblíženie Pamiatkovej zóny mesta Skalica a iných častí mesta tak širokej, ako aj odbornej verejnosti zo SR a zahraničia.

Pamiatková zóna mesta Skalica

Celkový rozpočet: 10 002,00 EUR

Dotácia: 9 500,00 EUR

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo kultúry SR

Program: 1. Obnovme si svoj dom

Podprogram: 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu

Vytvorením Monografie mesta Skalica, ktorá sa rozsiahlo venuje celému pamiatkovému fondu mesta a teda aj Pamiatkovej zóne mesta Skalica, došlo k naplneniu pôvodného zámeru projektu.

Monografia mesta Skalica má 297 strán a je rozdelená do 6 okruhov: Prírodné pomery, Dejiny, Vývoj mesta, Pamiatky, Hospodárske dejiny a Osobnosti, pričom každý z okruhov je ďalej podrobnejšie rozčlenený. Obsah publikácie je tvorený nielen širokým rozsahom odborných textov, ale aj množstvom profesionálnych fotografií, ktoré tieto texty vhodne dopĺňajú. Podstatná časť publikácie je venovaná pamiatkam mesta Skalica a jeho kultúrnemu dedičstvu a je vhodne spracovaná tak pre širokú, ako aj pre odbornú verejnosť. Realizáciou projektu prišlo k prezentovaniu pamiatkových hodnôt širokej verejnosti, čo zaiste prispeje k všeobecnému povedomiu o potrebe ochrany a obnovy pamiatok a vzbudí záujem verejnosti o históriu a kultúrne dedičstvo.

Dotácia, poskytnutá Ministerstvom kultúry SR, bola v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR č. MK-3131/2012/1.3 použitá na celkovú realizáciu grafického návrhu Monografie mesta Skalica. Vzhľadom na obsahovú náročnosť a rozsiahlosť tejto publikácie bola doba realizácie grafického návrhu dlhšia ako bolo pôvodne predpokladané, pričom tento bol ukončený v 11/2012.

logo

Dátum vloženia: 26. 2. 2016 7:52
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 11. 2017 23:02
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple