Skalica

Podnikanie ako centrálny prvok odborného vzdelávania v interkulturálnom kontexte

Entrepreneurship als zentrales Element beruflicher Kompetenzentwicklung im interkulturellen Kontext

Hlavné ciele:

Prostredníctvom celoživotného vzdelávania prispieť k rozvoju EÚ ako vyspelej znalostnej spoločnosti s trvalo udržateľným hospodárskym rastom, vyšším počtom a vyššou kvalitou pracovných miest, ako aj sociálnou súdržnosťou. Zamerať sa na rozvoj vzájomnej výmeny, spolupráce a mobility medzi systémami vzdelávania a odbornej prípravy v rámci EÚ. Venovať sa modernizácii a prispôsobeniu systémov vzdelávania a odbornej prípravy v súvislosti s cieľmi, ktoré sú uvedené v stratégii Európa 2020.

Špecifické ciele:

 • podporiť študentov v oboch lokalitách v tréningu obchodných procesov s využitím špecifík jednotlivých partnerských produktov v regióne vhodných na služby a výmeny a tým iniciovať dialóg medzi kultúrami
 • vývoj a implementácia vzdelávacích programov a vzdelávanie učiteľov, hodnotenie a prenos poznatkov z praxe do vzdelávania
 • plánovanie vzdelávacieho prostredia a sledovanie študentov v rámci príslušných obchodných procesov pre zavedenie podnikania
 • rozvíjanie konštruktívneho partnerstva na báze podnikania
 • podpora prieniku produktov a služieb na partnerský trh
 • koordinácia aktivít pre prepojenie a budovanie partnerstiev medzi školami a univerzitami v rámci EÚ
 • podpora absolventov škôl na tvorbe a start-up v úvode k profesii a praxe
 • účasť na vytvorení videa - založenie a multimediálnej dokumentácie projektu pre účely výučby v učiteľskom vzdelávaní a v odbornej príprave

   
 • koordinácia partnerov projektu a zapojenie do ďalšieho odovzdávania výsledkov projektu po škončení projektu

Celkové oprávnené výdavky projektu: 88 137,50 €

Celkové oprávnené výdavky Mesta Skalica: 35.065,50 €

Celková dotácia: 26.299,13 €

Comenius logo

Dátum vloženia: 26. 2. 2016 8:01
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 11. 2017 23:02
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple