Menu

Skalica

Poznej Baťův kanál na obou stranách hranice

Program: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika (Fond malých projektov)
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:2 Kvalitné životné prostredie
Investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)
Špec

Predmetom  projektu je realizácia spoločných  produktov  propagujúcich  spoločné  územie  a jeho atraktivity.  V rámci projektu bude vytvorený nový spoločný propagačný materiál, ktorý sa stane dôležitým prostriedkom propagácie spoločného regiónu cestovného ruchu. Ďalej bude vytvorená mobilná aplikácia (mobilná výletná hra) za účelom prezentácie  a  propagácie  turistických atraktivít (prírodného  a  kultúrneho dedičstva)  daného  prihraničného  regiónu.  Cieľom  projektu  je  podpora propagácie  spoločného  regiónu  cestovného  ruchu,  zvýšenie  potenciálu  a  atraktivity daného regiónu. Projekt prispeje tiež k zvýšeniu informovanosti o turistických atraktivitách v danom prihraničnom regióne na českej a slovenskej strane. Spoločnou realizáciou projektu dôjde zároveň k zvýšeniu spolupráce medzi oboma partnermi projektu.

FOND MALÝCH PROJEKTOV

k     EU
        

 

Dátum vloženia: 10. 8. 2020 12:39
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 2. 2021 9:44
Autor: Ing. Michal Čunderlík

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00