Skalica

Prístav Skalica - Baťov kanál

Projekt výstavby „Prístavu Skalica - Baťov kanál“ umožní návštevníkom Baťovho kanála výstup a nástup na slovenskej strane.

Projekt „Prístav Skalica - Baťov kanál“ je projekt výstavby infraštruktúry rekreačného prístavu na riečke Raďejovke (posledná plavebná komora Baťovho kanála). Pre bližšie informácie o Baťovom kanále pozri http://www.batacanal.cz

Investorom výstavby prístavu je Mesto Skalica. Projekt je finančne podporený z programu iniciatívy spoločenstva INTERREG IIIA Slovensko - Česká republika. Projekt je zrkadlovým cezhraničným projektom s Mestom Hodonín (projekt: Příjezdová komunikace a parkovací plochy k přístavu u Jezu). Celkové predpokladané náklady pre výstavbu prístavu sú 14,5 mil. Sk. Príspevok z EÚ je 12 mil. Sk.

Všeobecné ciele projektu:

  • revitalizácia územia rieky Moravy a vodnej cesty Baťov kanál v katastri mesta Skalica v zmysle rozvoja turistiky, environmentálneho vzdelávania s rozvoja cezhraničnej spolupráce
  • dobudovanie a skvalitnenie infraštruktúry cestovného ruchu cezhraničného významu vzhľadom ne využitie jedinečných daností regiónu
  • ​podpora a zvýšenie ekonomického významu cestovného ruchu s dôrazom na poskytovanie doplnkových služieb v regióne

 

Špecifický cieľ projektu:

  • vybudovanie rekreačného vodného prístavu so zázemím pre návštevníkov na slovenskej strane vodnej cesty Baťov kanál, ktorý umožní kotvenie rekreačných plavidiel

 

Realizáciou projektu dôjde k výstavbe prístavu. Výstavba prístavu bude pozostávať z výstavby prevádzkovej budovy, obslužnej komunikácie a parkoviska, prístavné móla sprievodná zeleň a zemné práce v lagúne.

Budova bude riešená ako drevená konštrukcia s dvoma nadzemnými podlažiami a vyhliadkovou vežou. V rámci budovy bude sociálne zariadenie pre návštevníkov a pre obslužný personál prístavu, ďalej uvažujeme so zázemím pre informačnú kanceláriu, so zázemím pre obsluhu prístavu - kancelária a pokladňa, so zázemím pre poskytovanie pohostinských služieb, so zázemím pre poskytovanie doplnkových služieb ako požičovňu plavidiel, rybárskych potrieb, bicyklov a pod. Pred budovou budú riešené parkoviská s kapacitou 15 miest pre osobné automobily, 2 miest pre vozidlá pre telesne postihnutých a jeden autobus, a obslužná komunikácia s obratišťom pre autobus. Z obratišťa bude odbočovať spevnená komunikácia cez korunu hrádze až k zhozu plavidiel, ktorý umožní návštevníkom s vlastnými plavidlami preložiť loď z prívesu na vodu a opačne.

Pristavanie a kotvenie plavidiel bude umožnené prostredníctvom prístavných pevných mól tvorených zemnou konštrukciou. Prístup na móla bude zabezpečený bezbariérovo od hrádze a bezbariérovo od prvého poschodia budovy. Prepoj polostrova a ostrova bude zabezpečený drevenou lávkou. Do budovy od parkoviska budú viesť drevené schody. Bezbariérový prístup pre telesne postihnuté osoby do budovy bude umožnený rampou na korunu hrádze (z oboch strán hrádze) a po hrádzi smerom k budove na prvé podlažie budovy. Budova s prístavnými mólami budú prepojené drevenou krytou rampou.

Projekt výstavby „Prístavu Skalica - Baťov kanál“ umožní návštevníkom Baťovho kanála výstup a nástup na slovenskej strane. Predpokladáme, že v blízkej budúcnosti dôjde k výstavbe plavebnej komory na súčasnom mieste stavidla, ktorá umožní preplavenie sa z Baťovho kanála na rieku Moravu, kedy bude možné pre rekreačnú plavbu využívať i ďalšie prístavy a prístaviska (prístavisko Rohatec, prístavisko Skalica - Perúnska lúka, prístav Hodonín „U jezu“). Výstavbu plavebnej komory investične zabezpečí česká strana zo štátnych a verejných zdrojov.

 

 

Dátum vloženia: 25. 2. 2016 12:52
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 11. 2017 23:02
Autor: Ing. Michal Čunderlík

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00