Skalica

Zachovanie a rozvoj cyrilometodských tradícií a remesiel v prihraničnom regióne

Hlavným cieľom projektu je rozvoj kultúrnych tradícií a tradičných remesiel so zameraním sa na obdobie a územie Veľkej Moravy, pripomenutie si 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na toto územie a pripomenutie si kultúrneho dedičstva našich predkov.

Súčasťou je aj spoločná propagácia prihraničného územia so zameraním na Veľkomoravskú ríšu. Naplnením tohto cieľa dôjde nielen k zintenzívneniu vzájomnej cezhraničnej spolupráce a výraznej podpore kultúry a tradícií, ale aj k zvýšeniu vzdelanostnej úrovne a povedomia obyvateľov prihraničného regiónu o období a bývalom území Veľkomoravskej ríše. 

Špecifické ciele :

1. Podpora a zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce organizáciou umeleckých a kultúrnych-spoločenských podujatí a sympózií na oboch stranách hranice so zameraním sa na kultúru, tradície a tradičné remeslá z obdobia Veľkej Moravy

2. Vytvorenie propagačného materiálu k 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu - výroba tlačeného sprievodcu prihraničným regiónom zameraného na tradície, remeslá a pamiatky Veľkej Moravy.

"SPOLOČNE BEZ HRANÍC"

logo

Dátum vloženia: 26. 2. 2016 8:04
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 11. 2017 23:02
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple