MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne          11:30 - 12:30
 Stavebný úrad
 
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Prestávka denne 11:30 - 12:30

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah

Alena Moravcová

Zodpovedá za:

- prijatú a odoslanú korešpodenciu v písomnej aj elektronickej podobe mestského úradu

- agendu vyvesenia úradných listín a vyhlášok na úradnej tabuli mesta, za vyznačenie doby a dodržanie lehoty ich vyvesenia

- informovanie občanov o príslušnosti vnútorných útvarov prípadne konkrétnych pracovníkov na vybavovanie ich podnetov, dopytov alebo sťažností

- požičiavanie zasadacích miestností

- podáva základné informácie o prevádzkovom poriadku mestského úradu a odborných agendách

zabezpečuje:

- vydávanie tlačív mestského úradu občanom

- vydávanie kľúčov a dohľad nad ich vrátením, vedie evidenciu o zapožičaných kľúčoch

- vydávanie bielizne a zabezpečenie jej čistenia

- zabezpečuje telefónne spojenie MsÚ

- obsluhovanie škartovacieho a kopírovacieho stroja

- vykonáva prípravu interiéru zasadacích miestností pre potreby oddelení mestského úradu

- vedie centrálny protokol pošty mestského úradu

- zabezpečuje styk mestského úradu s Poštovým úradom

- poskytovanie zbierky  zákonov občanom mesta k nahliadnutiu

- skenovanie zmlúv do Informačného systému mesta Skalica

- plní funkciu centrálnej podateľne mesta

- pracuje s elektronickou schránkou mesta Skalica

- pracuje s Informačným systémom Mesta Skalica /modul písomnosti - DIS, dokumenty/, zodpovedá za správnosť vkladaných údajov do systému

- sleduje čerpanie finančných prostriedkov schválených na zabezpečenie činnosti podľa tejto pracovnej náplne, navrhuje ich úpravu, pripravuje podklady pre návrh rozpočtu na nasledujúci rok

- po vecnej stránke kontroluje správnosť faktúr za tovary a služby objednané podľa pracovnej náplne

- svedomito, zodpovedne si plní svoje pracovné úlohy vyplývajúce z pracovnej náplne a plní úlohy a pokyny vedúceho zamestnanca vydané v súlade s právnymi predpismi, s touto pracovnou náplňou a v súvislosti so zabezpečením chodu mestského úradu


Úloha v org. štruktúre

Oddelenie všeobecnej správy - Referentka podateľne