Menu

Skalica

Alena Moravcová

 • plnenie funkcie centrálnej podateľne mesta – eviduje došlé a odoslané písomnosti
 • expedovanie pošty mestského úradu - zabezpečuje styk mestského úradu s Poštovým úradom
 • prácu s Informačným systémom Mesta Skalica /modul písomnosti, dokumenty/, zodpovedá za správnosť vkladaných údajov do systému
 • informovanie občanov o príslušnosti vnútorných útvarov, prípadne konkrétnych pracovníkov na vybavovanie ich podnetov, dopytov alebo sťažností
 • agendu vyvesenia úradných listín a vyhlášok na úradnej tabuli mesta, za  vyznačenie doby a dodržanie lehoty ich vyvesenia

Úloha v org. štruktúre

Referentka podateľne - Oddelenie všeobecnej správy, Námestie slobody 10, Skalica (Poschodie: prízemie, Dvere č.: 113)

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00