Skalica

Alena Moravcová

  • plnenie funkcie centrálnej podateľne mesta – eviduje došlé a odoslané písomnosti
  • expedovanie pošty mestského úradu - zabezpečuje styk mestského úradu s Poštovým úradom
  • prácu s Informačným systémom Mesta Skalica /modul písomnosti, dokumenty/, zodpovedá za správnosť vkladaných údajov do systému
  • informovanie občanov o príslušnosti vnútorných útvarov, prípadne konkrétnych pracovníkov na vybavovanie ich podnetov, dopytov alebo sťažností
  • agendu vyvesenia úradných listín a vyhlášok na úradnej tabuli mesta, za  vyznačenie doby a dodržanie lehoty ich vyvesenia

Úloha v org. štruktúre

Referentka podateľne - Oddelenie všeobecnej správy

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00