Skalica

Bc. Martina Míšaná

 • zabezpečuje ucelenú odbornú agendu – Sociálna služba v jedálni, Sociálna služba jedálne prostredníctvom donášky obedov podľa zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,
 • vedie dennú evidenciu stravy dôchodcov zo Zariadenia pre seniorov v Skalici,
 • inkasuje úhrady za stravu a za poskytované sociálne služby,
 • zabezpečuje činnosť a priestorové zázemie Denného centra, Požičovne zdravotných pomôcok, Práčovne,
 • organizuje rehabilitačné procedúry v Dennom centre, vedie evidenciu, objednávanie rehabilitačných procedúr a služieb,
 • organizuje obsadzovanie miestností a plánuje rozpis spoločných a ostatných priestorov na Kráľovskej ulici č. 9 jednotlivým spoločenským organizáciám, ktoré majú sídlo v Mestskom centre sociálnych služieb,
 • vykonáva terénnu sociálnu prácu v domácnostiach občanov na účely posudzovania odkázanosti občanov na sociálne služby,
 • vykonáva terénnu sociálnu prácu v domácnostiach občanov, ktorým je poskytovaná opatrovateľská služba,
 • pracuje s modulom písomností, obyvateľov, pokladne, sociálnych vecí – prípady, vystavuje platobné poukazy, objednávky v ISS za zverený úsek,
 • sleduje,  analyzuje a spracováva štatistické údaje a rozbory za úsek sociálnych služieb,
 • v problematike sociálnych služieb seniorom a občanom s nepriaznivým zdravotným stavom spolupracuje s organizáciami a  inštitúciami, ktoré pôsobia v danej oblasti,
 • plní úlohy a pokyny vedúceho zamestnanca v súlade s právnymi predpismi, s touto pracovnou náplňou a v súvislosti so zabezpečením agendy opatrovateľskej služby, chodom úradu.

Úloha v org. štruktúre

Referent sociálnych služieb - Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva, Kráľovská 9, Skalica

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple