Skalica

Ing. Ján Špaček

  • zabezpečuje vypracovanie koncepcie rozvoja mesta v oblasti odpadového hospodárstva
  • vydáva stanoviská k nakladaniu s nebezpečným odpadom, k prevádzkovaniu zariadenia na zber odpadov, zhodnocovaniu odpadov, zneškodňovaniu odpadov, k programom odpadového hospodárstva právnických osôb v meste
  • zabezpečuje a riadi systém separovaného zberu komunálneho odpadu
  • vypracováva propagačné materiály v oblasti odpadového hospodárstva
  • vyhotovuje, spracováva a predkladá príslušným orgánom štatistické hlásenia o komunálnom odpade
  • zabezpečuje v  plnom rozsahu spracovanie žiadostí mesta o poskytnutie finančných prostriedkov z Recyklačného fondu

Úloha v org. štruktúre

Referent odpadového hospodárstva - Oddelenie výstavby

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple