Menu

Skalica

Ing. Ján Špaček

 • zabezpečuje vypracovanie koncepcie rozvoja mesta v oblasti odpadového hospodárstva
 • vydáva stanoviská k nakladaniu s nebezpečným odpadom, k prevádzkovaniu zariadenia na zber odpadov, zhodnocovaniu odpadov, zneškodňovaniu odpadov, k programom odpadového hospodárstva právnických osôb v meste
 • zabezpečuje a riadi systém separovaného zberu komunálneho odpadu
 • vypracováva propagačné materiály v oblasti odpadového hospodárstva
 • vyhotovuje, spracováva a predkladá príslušným orgánom štatistické hlásenia o komunálnom odpade
 • zabezpečuje v  plnom rozsahu spracovanie žiadostí mesta o poskytnutie finančných prostriedkov z Recyklačného fondu

Úloha v org. štruktúre

Referent odpadového hospodárstva - Oddelenie výstavby a životného prostredia, Námestie slobody 145/10, Skalica (Poschodie: 1, Dvere č.: 217)

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00