Skalica

Ing. Katarína Švorcová

  • vypracováva rozhodnutia, záväzné stanoviská a vyjadrenia na úseku životného prostredia v rámci kompetencií mesta (ochrana prírody a krajiny, ovzdušie, ochrana vôd)
  • v spolupráci s kompetentnými orgánmi spracováva koncepcie ochrany životného prostredia (ochrana prírody a krajiny, ovzdušie, ochrana vôd)
  • pripravuje podklady pre vydanie rozhodnutia o udelení sankcie mesta fyzickým a právnickým osobám na území mesta za porušenie VZN v oblasti životného prostredia (ochrany prírody a krajiny, ovzdušie, ochrana vôd)
  • rieši sťažnosti a podnety v oblasti životného prostredia (ochrana prírody a krajiny, ovzdušie, ochrana vôd)
  • zabezpečuje obstarávanie a schválenie dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability a dokument starostlivosti o dreviny

Úloha v org. štruktúre

Referent životného prostredia - Oddelenie výstavby

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple