Menu

Skalica

Ing. Katarína Švorcová

 • vypracováva rozhodnutia, záväzné stanoviská a vyjadrenia na úseku životného prostredia v rámci kompetencií mesta (ochrana prírody a krajiny, ovzdušie, ochrana vôd)
 • v spolupráci s kompetentnými orgánmi spracováva koncepcie ochrany životného prostredia (ochrana prírody a krajiny, ovzdušie, ochrana vôd)
 • pripravuje podklady pre vydanie rozhodnutia o udelení sankcie mesta fyzickým a právnickým osobám na území mesta za porušenie VZN v oblasti životného prostredia (ochrany prírody a krajiny, ovzdušie, ochrana vôd)
 • rieši sťažnosti a podnety v oblasti životného prostredia (ochrana prírody a krajiny, ovzdušie, ochrana vôd)
 • zabezpečuje obstarávanie a schválenie dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability a dokument starostlivosti o dreviny

Úloha v org. štruktúre

Referent životného prostredia - Oddelenie výstavby a životného prostredia, Námestie slobody 10, Skalica (Poschodie: 1, Dvere č.: 223)

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00