Menu

Skalica

Ing. Michaela Hnátová

 • zabezpečuje komplexnú ucelenú odbornú agendu bytov a bývania v súlade so zákonom o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a Občianskym zákonníkom,  
 • vedie evidenciu žiadateľov o nájomné byty, aktualizáciu žiadostí, evidenciu voľných a obsadených nájomných bytov, poskytuje poradenstvo,
 • vykonáva vyradenie z evidencie žiadateľov o nájomný byt na základe  relevantných informácií,
 • pripravuje podklady a posudzuje kritériá žiadateľov pre pridelenie nájomného bytu podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica.  

Úloha v org. štruktúre

Referent bytov, bývania - Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania, Kráľovská 9, Skalica (Poschodie: prízemie, Dvere č.: 15)

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00