Skalica

Ingrid Vaníčková

  • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
  • vedie evidenciu osvedčení listín a podpisov na listinách v knihách osvedčovania,
  • podáva informácie občanom o príslušnosti vnútorných útvarov, prípadne pracovníkov na  vybavovanie podnetov, dopytov alebo sťažností,
  • podáva základné informácie o organizačnom poriadku MsÚ a odborných agendách,
  • vedie evidenciu sťažností a petícií,
  • pracuje s Informačným systémom Mesta Skalica /modul písomnosti, voľby/, zodpovedá za správnosť vkladaných údajov do systému

Úloha v org. štruktúre

Referent osvedčovania - Oddelenie všeobecnej správy

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple