Menu

Skalica

Ingrid Vaníčková

 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • vedie evidenciu osvedčení listín a podpisov na listinách v knihách osvedčovania,
 • podáva informácie občanom o príslušnosti vnútorných útvarov, prípadne pracovníkov na  vybavovanie podnetov, dopytov alebo sťažností,
 • podáva základné informácie o organizačnom poriadku MsÚ a odborných agendách,
 • vedie evidenciu sťažností a petícií,
 • pracuje s Informačným systémom Mesta Skalica /modul písomnosti, voľby/, zodpovedá za správnosť vkladaných údajov do systému

Úloha v org. štruktúre

Referent osvedčovania - Oddelenie všeobecnej správy, Námestie slobody 145/10, Skalica (Poschodie: prízemie )

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00