Skalica

Ingrid Vaníčková

  • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
  • vedie evidenciu osvedčení listín a podpisov na listinách v knihách osvedčovania,
  • podáva informácie občanom o príslušnosti vnútorných útvarov, prípadne pracovníkov na  vybavovanie podnetov, dopytov alebo sťažností,
  • podáva základné informácie o organizačnom poriadku MsÚ a odborných agendách,
  • vedie evidenciu sťažností a petícií,
  • pracuje s Informačným systémom Mesta Skalica /modul písomnosti, voľby/, zodpovedá za správnosť vkladaných údajov do systému

Úloha v org. štruktúre

Referent osvedčovania - Oddelenie všeobecnej správy

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00