Skalica

Ľudovít Večera

  • Koordinovanie prác zamestnancov vykonávajúcich rutinné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce (napr. na úseku rybného hospodárstva, pri údržba verejnej zelene).
  • koordinuje a organizuje aktivačnú činnosť,
  • kontroluje a vyhodnocuje objem a kvalitu vykonaných prác v teréne,
  • vykonáva všetky administratívne práce súvisiace s aktivačnou činnosťou v súlade s ÚPSVaR v stanovených termínoch,

Úloha v org. štruktúre

Referent aktivačných prác - Oddelenie všeobecnej správy

Kontakty

Mobil: +421918340580
Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00