Skalica

Mária Vašíčková

  • vykonáva evidenciu obyvateľstva, ohlasovňu pobytu a všetky úkony spojené s týmto výkonom podľa platných predpisov
  • vykonáva štatistické hlásenia o zmenách v evidencii obyvateľstva
  • zabezpečuje poskytovanie údajov z registra evidencie občanov pre orgány štátnej správy a pre ostatné orgány a organizácie na základe ich žiadostí, ak to umožňujú právne predpisy
  • vystavuje potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte
  • zaznamenáva údaje z matriky do evidencie obyvateľstva
  • nahlasuje zmeny o sťahovaní mužov a zoznamy brancov pre účely územnej vojenskej správy

Úloha v org. štruktúre

Referent evidencie obyvateľstva - Oddelenie všeobecnej správy

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple