Skalica

Mária Vašíčková

  • vykonáva evidenciu obyvateľstva, ohlasovňu pobytu a všetky úkony spojené s týmto výkonom podľa platných predpisov
  • vykonáva štatistické hlásenia o zmenách v evidencii obyvateľstva
  • zabezpečuje poskytovanie údajov z registra evidencie občanov pre orgány štátnej správy a pre ostatné orgány a organizácie na základe ich žiadostí, ak to umožňujú právne predpisy
  • vystavuje potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte
  • zaznamenáva údaje z matriky do evidencie obyvateľstva
  • nahlasuje zmeny o sťahovaní mužov a zoznamy brancov pre účely územnej vojenskej správy

Úloha v org. štruktúre

Referent evidencie obyvateľstva - Oddelenie všeobecnej správy

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00