Menu

Skalica

Mária Vašíčková

 • vykonáva evidenciu obyvateľstva, ohlasovňu pobytu a všetky úkony spojené s týmto výkonom podľa platných predpisov
 • vykonáva štatistické hlásenia o zmenách v evidencii obyvateľstva
 • zabezpečuje poskytovanie údajov z registra evidencie občanov pre orgány štátnej správy a pre ostatné orgány a organizácie na základe ich žiadostí, ak to umožňujú právne predpisy
 • vystavuje potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte
 • zaznamenáva údaje z matriky do evidencie obyvateľstva
 • nahlasuje zmeny o sťahovaní mužov a zoznamy brancov pre účely územnej vojenskej správy

Úloha v org. štruktúre

Referent evidencie obyvateľstva - Oddelenie všeobecnej správy, Námestie slobody 145/10, Skalica (Poschodie: prízemie )

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00