Skalica

Mgr. Andrea Kucharičová

  • tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni samosprávy:
  • zabezpečuje komplexné právne služby mestu a organizáciám podriadeným mestu, 
  • v spolupráci s ostatnými útvarmi úradu, s legislatívnymi orgánmi a  ostatnými kompetentnými orgánmi a organizáciami koordinuje prípravu  právnych predpisov mesta a  zodpovedá za ich konečnú prípravu v súlade s platnými právnymi predpismi SR, 
  • poskytuje právne poradenstvo ostatným útvarom úradu, orgánom mestského zastupiteľstva a  organizáciám podriadeným mestu,
  • pripravuje a vypracúva alebo spolupracuje pri vypracúvaní interných právnych noriem mesta (vnútorných právnych predpisov mesta), vedie ich evidenciu,

Úloha v org. štruktúre

Právnik - Právnik

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple