Skalica

Mgr. Andrea Kucharičová

 • tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni samosprávy:
 • zabezpečuje komplexné právne služby mestu a organizáciám podriadeným mestu, 
 • v spolupráci s ostatnými útvarmi úradu, s legislatívnymi orgánmi a  ostatnými kompetentnými orgánmi a organizáciami koordinuje prípravu  právnych predpisov mesta a  zodpovedá za ich konečnú prípravu v súlade s platnými právnymi predpismi SR, 
 • poskytuje právne poradenstvo ostatným útvarom úradu, orgánom mestského zastupiteľstva a  organizáciám podriadeným mestu,
 • pripravuje a vypracúva alebo spolupracuje pri vypracúvaní interných právnych noriem mesta (vnútorných právnych predpisov mesta), vedie ich evidenciu,

Úloha v org. štruktúre

Právnik MsÚ - Sekretariát MsÚ, Námestie slobody 10, Skalica (Poschodie: 1, Dvere č.: 200)

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00