Skalica

Mgr. Ferdinand Mach

 • spolupracuje s veliteľmi iných bezpečnostných zložiek pôsobiacich na území mesta a s inými orgánmi,
 • predkladá primátorovi a mestskému zastupiteľstvu požiadavky na zabezpečenie činnosti mestskej polície,
 • zabezpečuje odborný výcvik a školenie pracovníkov mestskej polície,
 • podáva primátorovi návrhy súvisiace s pracovno-právnymi vzťahmi pracovníkov mestskej polície,
 • kontroluje, dokumentuje a informuje podriadených o vhodnom a nevhodnom chovaní, podpisuje hodnotenia, výkazy a záznamy podľa potreby,
 • je v styku s podriadenými, sleduje ich policajný výkon, informuje ich o pokynoch primátora a o pridelených úlohách týkajúcich sa mestskej polície,
 • koordinuje a rozvíja dobrú tímovú prácu, vypočuje návrhy podriadených a tlmočí ich primátorovi na posúdenie,

Úloha v org. štruktúre

Náčelník mestskej polície - Mestská polícia

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00