Menu

Skalica

Mgr. Juraj Spáčil

 • vedúci oddelenia riadi a zodpovedá za činnosť oddelenia všeobecnej správy  uvedeného v Organizačnom poriadku  MsÚ v Skalici
 • zabezpečuje spoluprácu v rámci kompetencií riadeného oddelenia s orgánmi a inštitúciami mesta, organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ostatnými organizačnými útvarmi a odeleniami  mesta, s VÚC, orgánmi štátnej a verejnej správy,
 • účelné a hospodárne využívanie a dodržiavanie pridelených rozpočtových prostriedkov,
 • vypracúvanie stanovísk, interných predpisov, odborných usmernení a metodických pokynov v riadenej oblasti,

 

Úloha v org. štruktúre

Vedúci oddelenia všeobecnej správy - Oddelenie všeobecnej správy, Námestie slobody 145/10, Skalica (Poschodie: 2, Dvere č.: 310)

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00