Skalica

Mgr. Juraj Spáčil

  • vedúci oddelenia riadi a zodpovedá za činnosť oddelenia všeobecnej správy  uvedeného v Organizačnom poriadku  MsÚ v Skalici
  • zabezpečuje spoluprácu v rámci kompetencií riadeného oddelenia s orgánmi a inštitúciami mesta, organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ostatnými organizačnými útvarmi a odeleniami  mesta, s VÚC, orgánmi štátnej a verejnej správy,
  • účelné a hospodárne využívanie a dodržiavanie pridelených rozpočtových prostriedkov,
  • vypracúvanie stanovísk, interných predpisov, odborných usmernení a metodických pokynov v riadenej oblasti,

 

Úloha v org. štruktúre

Vedúci oddelenia všeobecnej správy - Oddelenie všeobecnej správy

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple