Skalica

Miroslav Bruck

  • Koordinovanie prác zamestnancov vykonávajúcich rutinné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce (napr. na úseku rybného hospodárstva, pri údržba verejnej zelene).
  • koordinuje a organizuje aktivačnú činnosť,
  • kontroluje a vyhodnocuje objem a kvalitu vykonaných prác v terénne,
  • vykonáva všetky administratívne práce súvisiace s aktivačnou činnosťou v súlade s ÚPSVaR v stanovených termínoch,

Úloha v org. štruktúre

Referent aktivačných prác - Oddelenie všeobecnej správy

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30