Skalica

Mgr. Ivana Jurčová

 • Sociálna práca zameraná na pomoc občanov v nepriaznivej sociálnej situácii a na voľbu postupov riešenie sociálnej pomoc občanovi pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a poskytovanie základného sociálneho poradenstva v zariadení sociálnych služieb.
 • zabezpečuje komplexnú ucelenú odbornú agendu sociálnej pomoci občanom podľa zákonov o obecnom zriadení, o  pomoci v hmotnej núdzi, o prídavku na dieťa, o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele, o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,
 • poskytuje základné sociálne poradenstvo,     
 • poskytuje pomoc pri žiadosti o dôchodok,
 • organizuje spoločné stravovanie pre dôchodcov,
 • zabezpečuje agendu osobitného príjemcu výplaty prídavku na dieťa,  
 • vydáva rozhodnutie o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, 
 • v rámci pôsobnosti obce spolupracuje s orgánom sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately

Úloha v org. štruktúre

Referent sociálnej práce a zdravotníctva - Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania, Kráľovská 9, Skalica

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00