Menu

Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Dátum vloženia: 21. 11. 2019

Dobrý deň,

podnet preveríme a zašleme na mesto Skalica stanovisko. Termín cca 10.12.2019.

konateľ SMM, 26. 11. 2019
Dátum vloženia: 5. 9. 2019

Dobrý deň,

Na ul. Pelíškova bolo osadené dopravné značenie obmedzujúce parkovanie nákladných vozdiel. Dodržiavanie zákazu bude kontrolované príslušníkmi MsP štátnej polície. Rekonštrukcia ďalšej časti chodníkov na ul. Pelíškova bude realizovaná po schválení investície do rozpočtu mestským zastupiteľstvom v nasledujúcom období.

 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 14. 11. 2019
Dátum vloženia: 9. 9. 2019

Dobrý deň,

na rekonštrukciu komunikácie - realizáciu nového povrchu je potrebné vyčleniť a schváliť v rozpočte potrebné finančné prostriedky. Po vyčíslení potrebných nákladov navrhneme investíciu do rozpočtu v najbližšom možnom termíne.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 14. 11. 2019
Dátum vloženia: 26. 9. 2019

Dobrý deň,

Mesto Skalica nepožiadalo o vybudovanie nabíjačky pre automobily, nakoľko nemá v tomto smere oprávnenie na podnikanie. V súčastnosti je vybudovaná nabíjacia stanica v areáli hotela sv. Ludmila a Mesto Skalica má ponuku od firmy na umiestnenie ďalších nabíjacích staníc. Po preverení technických možností - napojenia na el. sieť a nájdení vhodných lokalít môže firma nabíjacie stanice vybudovať. Mesto Skalica určite víta a podporí podobné aktivity.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 14. 11. 2019
Dátum vloženia: 26. 9. 2019

Dobrý deň,

údržbu verejného priestranstva, najmä kosenie trávnatých plôch zabezpečuje SMM s. r. o. prostredníctvom svojich pracovníkov alebo subdodávateľov. Za iniciatívu pri skrášľovaní okolia bytových domov sme vďační, ďakujeme, no podobné aktivity je potrebné prostredníctvom dôverníka alebo správcu /SKAL-CO/ nahlásiť, aby firma vedela, že má tieto úpravy rešpektovať. Poškodenie bolo pravdepodobne spôsobené neoznačením a nenahlásením týchto úprav. Za iniciatívu aj tak ďakujeme a prosíme podobné aktivity oznamovať a odsúhlasovať so správcom pozemku SMM s. r. o. resp. pracovníkmi MsÚ. Za nedorozumenie sa ešte raz ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 14. 11. 2019
Dátum vloženia: 31. 10. 2019

Dobrý deň,

aktuálnu situáciu preveríme, zhodnotíme a navrhneme riešenie.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 14. 11. 2019
Dátum vloženia: 8. 11. 2019

Dobrý deň,

chodník na Bajanovej ulici je už opravený - na základe výzvy realizátor rozkopávky zjednal nápravu.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 14. 11. 2019
Dátum vloženia: 18. 10. 2019

Dobrý deň,

sveteľné čidlo bolo v ymenené za stále svetlo, ktorého zažínanie bude zabezpečovať zamestnanec školy. Škola však nezodpovedá za prípadné zhasínanie svetla žiakmi.

Marek Gula- riaditeľ ZUŠ Dr. Janka Blaha Skalica, 6. 11. 2019
Dátum vloženia: 3. 11. 2019

Dobrý deň,

čerešne budú v najtmavšom mieste (v mieste vjazdu do garáží) po uvoľnení kapacít orezané.

Ing. Katarína Švorcová - oddelenie výstavby, 6. 11. 2019
Dátum vloženia: 4. 11. 2019

Dobrý deň,

súčasný trh poskytuje množstvo aplikácií na komunikáciu medzi samosprávou a občanmi. Aktuálne mesto Skalica zapracováva komplexnejší a plne funkčný komunikačný nástroj, ktorého súčasťou bude aj zadávanie podnetov občanmi (podobne ako v "odkaze pre starostu"). Predpokladané predstavenie služby verejnosti je v pláne v prvej polovici roku 2020.

Mgr. Juraj Spáčil - poverený vedením oddelenia všeobecnej správy, 6. 11. 2019

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00