Menu

Skalica

Realizované

Základná škola Vajanského - Otvorená škola

Dátum: 25. 2. 2016

Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra, podopatrenie 3.1.1 - budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry.

Perún, rieka Morava a ich bohatstvo

Dátum: 25. 2. 2016

Projekt je realizovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce CBC SFMP Slovensko - Rakúsko 2003 s prispením finančných prostriedkov z fondu Phare a spolufinancovaním mesta Skalica.

Obnova a reštaurovanie NKP „Paulínsky kostol“ v Skalici

Dátum: 25. 2. 2016

V rámci tohto projektu došlo v roku 2009 k obnove a reštaurovaniu fasády kostola

Projekt obnovy NKP "Hradobný múr" v Skalici

Dátum: 25. 2. 2016

Hradobný múr v Skalici zaujíma významné miesto medzi pamiatkami fortifikačnej architektúry na Slovensku, pretože je jedným z mála tak kompletne zachovaných mestských opevnení.

Rekonštrukcia NKP „Paulínsky kostol“ v Skalici

Dátum: 25. 2. 2016

V rámci tohto projektu bola v roku 2009 dokončená kompletná rekonštrukcia strechy kostola - výmena strešnej krytiny, latovania, oplechovania a výmena klampiarskych konštrukcií.

Rekonštrukcia radnice v Skalici

Dátum: 25. 2. 2016

Hlavný zámer projektu je revitalizácia kultúrnej pamiatky - radnice pre využitie samosprávou, občanmi a miestnymi organizáciami pri zohľadnení princípov trvalo udržateľného rozvoja.

Reštaurovanie NKP "Mariánskeho stĺpu“ v Skalici

Dátum: 25. 2. 2016

Mariánsky stĺp v Skalici je dielom vysokých umeleckých kvalít, ktoré plní sakrálnu funkciu a esteticky a urbanisticky dotvára námestie.

Rotunda sv. Juraja - úprava areálu NKP

Dátum: 25. 2. 2016

Cieľom projektu je vytvoriť turisticky atraktívne prostredie a umocnenie historickej hodnoty areálu rotundy sv. Juraja. Projektové aktivity sa realizovali v areáli rotundy sv. Juraja a v areáli klasicistickej kalvárie. Realizačné náklady projektu boli 2,4 mil. Sk.

Skalica v Európe, Európa v Skalici

Dátum: 25. 2. 2016

Projekt bol realizovaný v roku 2004/2005 Mestom Skalica v rámci Grantovej schémy rozvoja cestovného ruchu. Bol spolufinancovaný prostriedkami z fondu Phare a finančnými prostriedkami Mesta Skalica.

Výlet do histórie mesta Skalica

Dátum: 25. 2. 2016

Projekt bol realizovaný v rámci Grantovej schémy rozvoja cestovného ruchu 2002 a spolufinancovaný prostriedkami z fondu Phare a vlastnými zdrojmi z rozpočtu mesta Skalica. Projekt podporil zavedenie a rozšírenie špecializovanej sprievodcovskej služby v meste Skalica vo vybraných historických objektoch.

Rekonštrukcia centrálnej pamiatkovej zóny Skalica

Dátum: 24. 2. 2016

Cielom projektu je rekonštrukcia a obnova verejného priestranstva v rámci mestskej pamiatkovej zóny v Skalici

Zobrazené 91-118 z 118

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00