Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

OZNAMY

Zobrazené 1-100 z 101

Rekonštrukcia autobusovej zastávky

Dátum: 2. 10. 2023

Oznamujeme občanom mesta, že dnešným dňom začínajú stavebné práce na novej modernej autobusovej zastávke na ulici Mallého (pri daňovom úrade).

Nová jednosmerná ulica v Skalici

Dátum: 2. 10. 2023

Oznamujeme občanom mesta, že Jatočná ulica bude od stredy 4. októbra zjednosmernená - v smere z Lichardovej ulice na Štefánikovu.

Výsledky volieb do NRSR 2023 v meste Skalica

Dátum: 1. 10. 2023

Odpisy zápisníc okrskových volebných komisií
o priebehu a výsledku hlasovania vo volebných okrskoch

Činnosť v Komisii pre informatizáciu a digitálne technológie

Dátum: 30. 9. 2023

Prihláška do 18.10.2023

Od 1.10.2023 nadobúda účinnosť "chodníková novela"

Dátum: 27. 9. 2023

Mesto Skalica informuje svojich občanov, že od 1. októbra 2023 nadobúda účinnosť novela zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tzv. „Chodníková novela“.

Pozvánka a materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Skalica dňa 27.09.2023

Dátum: 22. 9. 2023

Rokovanie MsZ sa uskutoční v stredu 27.09.2023 o 15:00 hodine vo veľkej zasadačke MsÚ Skalica.

Obchodná verejná súťaž na prevod vlastníctva majetku

Dátum: 13. 9. 2023

Plavidlo "SI SKALICA" umiestnené v prístavisku na Baťovom kanáli v Skalici.
Viac informácií je v prílohe.

Mesto Skalica nepredáva kúpalisko v Zlatníckej doline

Dátum: 25. 8. 2023

Internetom sa v posledných hodinách šíria správy, ktoré uvádzajú, že Mesto Skalica má v záujme predať kúpalisko v Zlatníckej doline. Tieto informácie sú nepravdivé a hrubo zavádzajúce.

Slávnostné posedenie JUBILANTOV mesta Skalica v októbri 2023

Dátum: 14. 8. 2023

Mesto Skalica si každoročne v mesiaci október, ktorý je mesiacom úcty k starším, uctieva jubilantov mesta Skalica vo veku vo veku 80, 85 a všetkých jubilantov od 90 rokov.

Vychádza historicky prvé číslo magazínu Skalica

Dátum: 12. 6. 2023

Budeme sa z neho tešiť 4-krát do roka - ako zimné, jarné, letné a jesenné číslo.

Zmena príspevku na spoločné a mimoriadne stravovanie

Dátum: 28. 4. 2023

Nové VZN mesta Skalica, ktoré mení výšku príspevku na stravovanie a hranicu výšky dôchodku s účinnosťou od 1.8.2023.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - referent pre oddelenie ekonomiky a majetku mesta - účtovník.

Dátum: 26. 4. 2023

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - referent pre oddelenie ekonomiky a majetku mesta - účtovník.

Pozvánka a materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Skalica dňa 26.04.2023

Dátum: 21. 4. 2023

Rokovanie MsZ sa uskutoční v stredu 26.04.2023 o 15.00 hodine vo veľkej zasadačke MsÚ Skalica.

Kniha Záhoria 2021 – 2022

Dátum: 21. 4. 2023

Zahlasujte za našich skalických autorov! Hlasovať môžete od 19.4. do 17.5.2023 buď prostredníctvom online formulára alebo v knižniciach v Skalici, Senici a Malackách.

Rozhodnutie - Zmena navrhovanej činnosti

Dátum: 18. 4. 2023

Rozhodnutie - Zmena navrhovanej činnosti "Obytná zóna Skalica, IBV IV. etapa - lokalita Krivé kúty"

Pozvánka a materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Skalica dňa 29.03.2023

Dátum: 24. 3. 2023

Rokovanie MsZ sa uskutoční v stredu 29.03.2023 o 16.00 hodine vo veľkej zasadačke MsÚ Skalica.

Poukázanie 2% z daní v roku 2023

Dátum: 9. 3. 2023

Využite možnosť rozhodnúť o vašich 2%

Triedenie komunálnych odpadov 2022

Dátum: 27. 2. 2023

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 v Skalici

Zmeny v postihovaní záškoláctva od 1.januára 2023

Dátum: 26. 1. 2023

Za priestupok alebo správny delikt obec uloží zákonnému zástupcovi dieťaťa pokutu, a to aj opakovane.

Informácie o dani z nehnuteľností

Dátum: 17. 1. 2023

o dani za psa, o dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje pre rok 2023

Zomrel Vladimír Krčméry

Dátum: 21. 12. 2022

Smutná správa - zomrel Vladimír Krčméry, čestný občan mesta Skalica.

Petícia – Zastavme hazard v Skalici

Dátum: 15. 12. 2022

Odpoveď

Západoslovenská distribučná a.s. - Výzva

Dátum: 23. 11. 2022

Výzva na vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ II.stupňa ZŠ Strážnická Skalica

Dátum: 21. 11. 2022

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ matematiky II.stupňa ZŠ Strážnická 3 Skalica

GISPLAN

Dátum: 15. 11. 2022

Nový geografický informačný systém mesta Skalica

Anketa - revitalizácie sídliska Trávniky

Dátum: 20. 9. 2022

Mesto Skalica pripravuje štúdiu revitalizácie sídliska Trávniky (ul. Pelíškova a Záhradná).

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - referent Spoločného stavebného úradu

Dátum: 9. 9. 2022

Referent Spoločného stavebného úradu.

Oznámenie

Dátum: 19. 8. 2022

Mesto Skalica oznamuje nájomcom bývajúcich v nájomných bytoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta Skalica.

Oznam - ihrisko Tornádo

Dátum: 18. 8. 2022

Mesto Skalica oznamuje, že rekonštrukcia liateho gumeného povrchu na Ihrisku Tornádo je hotová, a preto bude ihrisko na Clementisovej ulici opäť otvorené od piatka 19.8.2022.

V Skalici sa bude po prvý raz konať otvárací ceremoniál Dní európskeho kultúrneho dedičstva

Dátum: 9. 8. 2022

Mesto Skalica Vás srdečne pozýva v piatok 2. septembra 2022 do Skalice, kde prebehne otvárací ceremoniál Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2022.

Pozvánka a materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Skalica dňa 30.6.2022

Dátum: 24. 6. 2022

Rokovanie MsZ mesta Skalica sa uskutoční vo štvrtok 30.6.2022 o 15.00 hodine vo veľkej zasadačke MsÚ.

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce

Dátum: 13. 5. 2022

Údaje za rok 2021.

Úplné znenie záväzných častí Územného plánu mesta Skalica

Dátum: 14. 4. 2022

Vrátane Zmien a doplnkov č. 6 schválených Uznesením MsZ č. 26/2022 zo dňa 23.2.2022

V Skalici otvorili triedu materskej školy pre deti z Ukrajiny

Dátum: 5. 4. 2022

Mesto Skalica reaguje na nárast počtu utečencov otvorením triedy pre ukrajinské deti v Materskej škole Skalica na pracovisku Dr. Clementisa.

Mesto Skalica sa zapojilo do súťaže "Do práce na bicykli 2022"

Dátum: 1. 4. 2022

Od 1.4.2022 môžu obyvatelia mesta Skalica registrovať seba a svoje 2 - 4 členné tímy do súťaže „Do práce na bicykli 2022“

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 30. marca 2022 o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca

Dátum: 1. 4. 2022

Časová verzia predpisu účinná od 31.03.2022

Oznam o otvorení novej triedy MŠ pre ukrajinské deti

Dátum: 25. 3. 2022

Od 04.04.2022 otvárame na pracovisku materskej školy EP Dr. Clementisa novú triedu.

Opätovná výzva o hlásení poskytnutia ubytovania odídencom z Ukrajiny

Dátum: 16. 3. 2022

Na základe pokynu Ministerstva vnútra SR je nutné HLÁSIŤ túto skutočnosť na nižšie uvedené kontakty

Prehľad financovania sociálnych služieb

Dátum: 1. 3. 2022

.

Zabezpečenie sociálnej služby

Dátum: 25. 2. 2022

Mesto Skalica, v zmysle § 8 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách, v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu, a právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Vytriedenie komunálnych odpadov za rok 2021 v Skalici

Dátum: 22. 2. 2022

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 v Skalici

Petícia za referendum

Dátum: 22. 2. 2022

Zber podpisov za viac volebných obvodov pre parlamentné voľby

Skalica spúšťa v roku 2022 viaceré investičné projekty

Dátum: 18. 11. 2021

Mesto Skalica si na nový rok 2022 naplánovalo prípravu a realizáciu viacerých investičných projektov.

Zmena v tarife pre seniorov v prímestských linkách TTSK

Dátum: 17. 6. 2021

Od 1.7.2021 možnosť zakúpenia seniorpasu

V Skalici sa sčítalo 14590 obyvateľov

Dátum: 15. 6. 2021

Sčítanie obyvateľstva, ktoré prebiehalo od 15. februára do 13. júna 2021 je úspešne ukončené.

Nová detská ambulancia v Skalici

Dátum: 2. 6. 2021

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica má od 1.6.2021 novú ambulanciu pre deti a dorast.

Nemocnica v Skalici otvorila nový onkologický pavilón

Dátum: 28. 5. 2021

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, člen skupiny AGEL po mesiacoch rekonštrukcie dňa 27.5.2021 slávnostne otvorila úplne nový Onkologický pavilón.

Skalica je občanom otvorená

Dátum: 23. 3. 2021

Skalica sa snaží informovať svojich obyvateľov o aktuálnych informáciách, podujatiach či projektoch, ktoré realizuje mesto. Mestský úrad využíva na komunikáciu s občanmi viaceré komunikačné prostriedky.

Zavedenie zberu kuchynského odpadu z domácností

Dátum: 11. 12. 2020

Na základe novelizácie zákona o odpadoch vzniká obciam od 1.1.2021 zákonná povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

V Skalici vzniknú dva volebné obvody

Dátum: 20. 10. 2020

V Skalici dňa 20.10.2020

Mesto Skalica spúšťa Mobilný Rozhlas

Dátum: 13. 3. 2020

Tlačová správa Mesta Skalica - Moderná smart komunikácia pre Skaličanov i návštevníkov

Mapa mesta

Dátum: 24. 3. 2017

Mapa mesta Skalica a okresu Skalica

Spustil sa nový web pre Materskú školu

Dátum: 13. 6. 2016

http://ms.skalica.sk/

Daň za ubytovanie

Dátum: 17. 3. 2016

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení.
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení ubytuje. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Platiteľ dane je povinný oznámiť vznik daňovej

Daň z nehnuteľností

Dátum: 17. 3. 2016

Predmetom dane z nehnuteľností je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Priznanie k dani z nehnuteľností podľa zákona č. 582/2004 Z.z. je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niek

Daň za psa

Dátum: 17. 3. 2016

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej

Daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje

Dátum: 17. 3. 2016

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávaj

Povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia

Dátum: 16. 3. 2016

1. Povolenie/súhlas stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)
2. Povolenie/súhlas na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)
3. Platenie poplatku za malý zdroj znečisťovania ovzdušia

Vydávanie rozhodnutia/súhlasu na výrub dreviny

Dátum: 16. 3. 2016

Mesto vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veci ochrany drevín, vydáva súhlasy a rozhodnutia o výrube drevín rastúcich v zastavanom území mesta, ukladá opatrenia na ozdravenie dreviny, prijíma ohlásenia o vyrúbaní dreviny a o vykonaní náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny.

Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla na budove

Dátum: 16. 3. 2016

Podľa platných právnych predpisov obec rozhoduje o určení súpisného čísla stavbe a orientačného čísla stavbe, na základe žiadostí stavebníkov alebo vlastníkov stavieb. Samostatné súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú stavbami podľa §43a ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb. a orientačné číslovan

Žiadosť o potvrdenie veku stavby

Dátum: 16. 3. 2016

Mesto Skalica v zmysle zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poskytuje informácie zo svojich evidencií. Potvrdenie o veku stavby vydáva pre potreby vypracovania znaleckého posudku (ohodnotenie nehnuteľností) pre stavby, u ktorých iné doklady o začatí užívania stavby ne

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla budove

Dátum: 16. 3. 2016

Podľa platných právnych predpisov obec rozhoduje o určení súpisného čísla stavbe a orientačného čísla stavbe, na základe žiadostí stavebníkov alebo vlastníkov stavieb. Samostatné súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú stavbami podľa §43a ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb. a orientačné číslovan

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby

Dátum: 16. 3. 2016

Žiadosti sa podávajú písomne na adresu: Mesto Skalica, Nám. slobody č. 10, 909 01 Skalica

Žiadosť o povolenie pripojenia pozemnej komunikácie

Dátum: 16. 3. 2016

Ak je pripojenie účelovej komunikácie na miestnu alebo zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť súčasťou územného konania, rozhoduje o pripojení stavebný úrad, cestný správny orgán – Mesto Skalica vydá záväzné stanovisko. Za vydanie záväzného stanoviska pre účely územného kona

Vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby

Dátum: 15. 3. 2016

1. Rozhodnutie na uskutočnenie vodnej stavby
2. Rozhodnutie na vydanie užívacieho vodoprávneho povolenia
3. Vyjadrenie k stavbám rodinným domom, k stavbám na individuálnu rekreáciu, k žumpám

Žiadosť o stavebné povolenie

Dátum: 15. 3. 2016

Postup a prílohy u jednotlivých stavieb (podľa druhu stavby, jej umiestnenia, napojenia na inžinierske siete, atď) sú rôzne, preto odporúčame konzultáciu s pracovníkmi stavebného úradu. Správny poplatok za podanie žiadosti je určený podľa druhu a obostavaného priestoru stavby podľa projektovej dokum

Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením

Dátum: 15. 3. 2016

Postup a prílohy u jednotlivých stavieb (podľa druhu stavby, jej umiestnenia, napojenia na inžinierske siete, atď) sú rôzne, preto odporúčame konzultáciu s pracovníkmi stavebného úradu. Správny poplatok za podanie žiadosti je určený podľa druhu a obostavaného priestoru stavby podľa projektovej dokum

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Dátum: 15. 3. 2016

Postup a prílohy u jednotlivých stavieb (podľa druhu stavby, jej umiestnenia, napojenia na inžinierske siete, atď) sú rôzne, preto odporúčame konzultáciu s pracovníkmi stavebného úradu.

Rozhodnutie o odstránení stavby

Dátum: 15. 3. 2016

Postup a prílohy u jednotlivých stavieb (podľa druhu stavby, zmeny stavebníka, atď) sú rôzne, preto odporúčame konzultáciu s pracovníkmi stavebného úradu.

Predĺženie termínu ukončenia stavby

Dátum: 15. 3. 2016

Postup a prílohy u jednotlivých stavieb (podľa druhu stavby, zmeny stavebníka, atď) sú rôzne, preto odporúčame konzultáciu s pracovníkmi stavebného úradu. Správny poplatok za podanie žiadosti je určený podľa druhu a obostavaného priestoru stavby podľa projektovej dokumentácie - podľa potreby upresní

Ohlásenie udržiavacích prác

Dátum: 15. 3. 2016

Pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza v pamiatkovej zóne je potrebné ohlásenie stavebnému úradu.

Ohlásenie stavebnej úpravy

Dátum: 15. 3. 2016

Pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Ohlásenie drobnej stavby

Dátum: 15. 3. 2016

Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

Dátum: 15. 3. 2016

Postup a prílohy u jednotlivých stavieb (podľa druhu stavby, jej zariadení, umiestnenia, napojenia na inžinierske siete, atď) sú rôzne, preto odporúčame konzultáciu s pracovníkmi stavebného úradu. Správny poplatok za podanie žiadosti je určený podľa druhu a obostavaného priestoru stavby podľa projek

Kolaudačné rozhodnutie

Dátum: 15. 3. 2016

Postup a prílohy u jednotlivých stavieb (podľa druhu stavby, jej zariadení, umiestnenia, napojenia na inžinierske siete, atď) sú rôzne, preto odporúčame konzultáciu s pracovníkmi stavebného úradu. Správny poplatok za podanie žiadosti je určený podľa druhu a obostavaného priestoru stavby podľa projek

Mestský letný tábor Lienka

Dátum: 15. 3. 2016

Pre deti z rodín v hmotnej núdzi a nízko príjmových rodín Mesto Skalica organizuje každoročne Letný tábor Lienka. Tábor sa realizuje pre deti vo veku od 7 – 14 rokov počas letných prázdnin.

Jednorazový príspevok k dávke v hmotne núdzi

Dátum: 15. 3. 2016

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje peňažnou a nepeňažnou formou (ceninové poukážky) na základe vydaného rozhodnutia Mestom Skalica. Účel: zakúpenie: ošatenia, obuvi, hygienických potrieb, školských pomôcok, potravín (okrem alkoholu, kávy, tabakových výrobkov), mimoriadne liečebné náklady

Dobrovoľné združovanie v spoločenských organizáciách

Dátum: 15. 3. 2016

Ste v dôchodkovom veku, máte zdravotné postihnutie alebo máte doma člena rodiny so zdravotným postihnutím?

Umiestnenie do domova sociálnych služieb

Dátum: 15. 3. 2016

Umiestňovanie občanov a žiadosti do domova sociálnych služieb zabezpečuje Úrad Trnavského samosprávneho kraja v Trnave. Pomoc pri vybavovaní žiadosti v rámci sociálneho poradenstva vybavuje:

Umiestnenie do zariadenia pre seniorov

Dátum: 15. 3. 2016

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, je odkázaná na pomoc inej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie tejto služby potrebuje z iných vážnych dôvodov. Odkázanosť na pomoc inej os

Poskytovanie opatrovateľskej služby

Dátum: 15. 3. 2016

Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorej stupeň odkázanosti je najmenej II. Odkázanosť na pomoc inej osoby a odkázanosť na sociálne služby posudzuje posudkový lekár na základe zdravotnej dokumentácie (odkázanosť sa posudzuje v stupňoch, od najnižšieho stupňa I až po najvyšší stupeň

Poskytovanie sociálnej služby v jedálni

Dátum: 15. 3. 2016

Mesto Skalica zabezpečuje sociálnu službu v jedálni prostredníctvom donášky stravy do domácnosti občana v pracovné dni. Podmienkou je dovŕšenie dôchodkového veku alebo nepriaznivý zdravotný stav. Úhrada za donášku stravy do domácnosti občana je 0,30 € za jednu donášku.

Príspevok na stravovanie dôchodcov

Dátum: 15. 3. 2016

Poskytuje sa dôchodcom po dovŕšení 65 rokov veku alebo občanom s nepriaznivým zdravotným stavom v sume 1,00; 0,76 a 0,50 € na jedno teplé jedlo v pracovné dni podľa výšky dôchodku:
- dôchodok do 300 €, suma príspevku 1 €
- dôchodok viac ako 300 do 350 €, suma príspevku 0.76 €
- dôchodok viac ako

Žiadosť o vydanie územno-plánovacej informácie

Dátum: 15. 3. 2016

Mesto Skalica podľa staveného zákona podáva územno-plánovacie informácie z platného územného plánu mesta. Za poskytnutie informácie sa vyberá správny poplatok 2€ (podľa položky 2a sadzobníka správnych poplatkov).

Žiadosť o povolenie rozkopávky verejného priestranstva

Dátum: 15. 3. 2016

Ak pri realizácii prípojok alebo pri plánovanej oprave inžinierskych sietí dochádza k rozkopávke miestnej komunikácie (tzn. ulice, parkoviska, spevnených plôch pre dopravu, chodníka a pod.), cestný správny orgán - Mesto Skalica vydá rozhodnutie o zvláštnom užívaní. Za povolenie zvláštneho užívania s

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania

Dátum: 15. 3. 2016

Obec ako cestný správny orgán vydáva povolenie zvláštneho užívania miestnych komunikácií na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie (SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU,s.r.o.) a záväzného stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu v Skalici.
Takéto užívanie je najmä:
• preprava nadmieru ťažkých a

Žiadosť o povolenie uzávierky

Dátum: 15. 3. 2016

O uzávierke, obchádzke alebo odklone rozhoduje cestný správny orgán na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie (SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.) a záväzného stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu v Skalici.

Žiadosť o povolenie pripojenia pozemnej komunikácie

Dátum: 15. 3. 2016

Ak je pripojenie účelovej komunikácie na miestnu alebo zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť súčasťou územného konania, rozhoduje o pripojení stavebný úrad, cestný správny orgán – Mesto Skalica vydá záväzné stanovisko.
Za vydanie záväzného stanoviska pre účely územného ko

Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta

Dátum: 15. 3. 2016

Vyhradené parkovacie miesto možno zriadiť na verejných parkoviskách, odstavných prvkoch, parkovacích pásoch a iných verejných priestranstvách pre potreby fyzických osôb, ktoré sú držiteľmi parkovacieho preukazu pre fyzické osoby so zdravotným postihnutím a pre orgány štátnej správy.

K žiadosti o

Žiadosť o vydanie povolenia na vjazd do zákazu vjazdu

Dátum: 15. 3. 2016

Mesto Skalica vydáva povolenie na vjazd do zákazu vjazdu s dodatkovou tabuľkou „Neplatí pre vozidlá s povolením Mesta Skalica“ len na základe schválenej a opodstatnenej žiadosti /podľa VZN č. 1/2012 o opatreniach na úseku užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev/. Povolenie sa vydáv

Žiadosť o určenie dopravného značenia

Dátum: 15. 3. 2016

Každé umiestnenie dopravnej značky a dopravného zariadenia (podľa vyhlášky č. 9/2009 Z.z.), trvalé alebo dočasné, zvislé alebo vodorovné dopravné značenia, na miestnych alebo účelových komunikáciách podlieha určeniu cestného správneho orgánu, ktorým je Mesto Skalica. Dopravné značky na cestách II. a

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dátum: 14. 3. 2016

Podľa zákona č. 582/2004 Z.z.o miestnych daniach a miestnom poplatku vyberá Mesto Skalica poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Skalica.

Štátny fond rozvoja bývania

Dátum: 3. 3. 2016

text sa upravuje

Zobrazené 1-100 z 101